Is mijn grond geschikt voor appartementsbouw

Is mijn grond geschikt voor appartementsbouw? Bepalen of uw grond geschikt is voor appartementsbouw, ligt niet altijd voor de hand.

Een vuistregel was vroeger steeds om te kijken in de directe omgeving van de grond of er reeds andere appartementsgebouwen aanwezig waren. Echter door het veranderende landschap op stedenbouwkundig vlak, biedt deze methode de laatste tijd geen duidelijkheid meer over de mogelijkheden.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat er historische appartementsgebouwen aanwezig zijn in de directe omgeving van de grond, maar dat de gemeente intussen beslist heeft om op deze locatie geen appartementsbouw meer toe te laten.

Grootte, omgeving en bestemming van de grond

Om dus te gaan bepalen wat er wel mogelijk is, moet er worden gekeken naar de grootte van de grond, de omgeving waarin de grond zich bevindt, de stedenbouwkundige bestemming van de grond en alle verordeningen die er van toepassing zijn op de buurt. Dit kunnen algemene bouwverordeningen zijn, maar ook RUP’s, GRUP’s, BPA’s, etc…

Is mijn grond geschikt voor appartementsbouw

De grond is geschikt voor appartementsbouw

Op het moment dat er vastgesteld wordt dat grond geschikt is voor appartementsbouw, rijst meteen de volgende vraag: hoeveel appartementen mogen er gerealiseerd worden?

Dit is ook sterk afhankelijk van bovengenoemde stedenbouwkundige verordeningen. Spijtig genoeg is het vaak moeilijk om van een gemeentebestuur een eenduidig antwoord te krijgen over wat er mogelijk is en zelfs al wordt er een antwoord gegeven, is er geen zekerheid dat dit ook een maximalisatie van de mogelijkheden betreft. Daarom is het altijd beter om naar de gemeente te stappen met een specifiek voorstel.

In de samenwerking met ons, gaan wij aan de slag met een architect gespecialiseerd in projectontwikkeling, met kennis van zaken wat betreft appartementsbouw en voorstellen verdedigen bij gemeentebesturen.

De architect tekent een eerste schets en bespreekt dit voorstel met de gemeente. Hier zullen de mogelijkheden wat worden gestrekt, omdat de gemeente meestal zal proberen het project wat te beperken. Op deze manier wordt er dan een gulden middenweg gevonden waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Heeft u een vraag?
Bel naar: +32 492 480 390

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek

Op basis van de feedback van de gemeente, wordt het voorstel dan aangepast en opnieuw besproken, tot het op een punt komt dat de gemeente het voorstel informeel kan goedkeuren. Dan is het aan de grondeigenaar om te beslissen of hij/zij de vergunning aanvraagt en een vergund project verkoopt, of eerste een koper zoekt die geïnteresseerd is in het indienen van de vergunning en het realiseren van het project.

Benieuwd welke begeleiding u bij ons kan genieten in het nemen van deze stappen? Contacteer ons vandaag voor een vrijblijvend gesprek.

Is mijn grond geschikt voor appartementsbouw
Deskundige waardebepaling
Uitgebreid netwerk van kopers
Maximale waarde realiseren