Is mijn grond geschikt als bouwgrond voor een projectontwikkelaar?

Is mijn grond geschikt als bouwgrond voor een projectontwikkelaar? Dat is een vraag die onderzocht moet worden.

Als u overweegt om uw projectgrond te verkopen aan een projectontwikkelaar, is het belangrijk om te weten of de grond geschikt is voor de bouw van woningen of bedrijfsgebouwen, wat er precies gebouwd kan worden en hoeveel entiteiten er gerealiseerd mogen worden.

Er zijn een aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de geschiktheid van de grond.

Een goede locatie van de grond is belangrijk

Ten eerste is de locatie van de grond van groot belang. Een goede locatie is bijvoorbeeld dichtbij voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer en snelwegen. Daarnaast moet de grond ook voldoende groot zijn om er meerdere woon- of werkentiteiten op te realiseren.

Is mijn grond geschikt als bouwgrond voor een projectontwikkelaar?

Grond geschikt voor de bouw en bestemming?

Ten tweede moet de grond ook technisch geschikt zijn voor de bouw. Dit betekent dat de grond geen problemen mag hebben met het afvoeren van water, dat er geen verontreinigingen aanwezig zijn en dat er geen archeologische waarden op de grond aanwezig zijn.

Ten derde is het ook belangrijk om te weten of de grond geschikt is voor de gewenste bestemming. Afhankelijk van de ligging en bestemming van de grond zijn er bepaalde regels en voorschriften waaraan de te realiseren gebouwen moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte en de minimale afstand tot de perceelgrens.

Heeft u een vraag?
Bel naar: +32 492 480 390

Samenwerking met een professionele partner

Al deze factoren kunnen een groot effect hebben op de waarde van de grond en de verkoopbaarheid als projectgrond. Hoe meer van deze vragen u vooraf kan beantwoorden, hoe meer zekerheid u een potentiële koper kan bieden over de mogelijkheden met de grond, wat dan weer een gunstig effect kan hebben op de verkoopprijs ervan. Een bemiddelaar kan u helpen bij het vinden de antwoorden op de meeste van deze vragen, zodat er een sterk dossier kan worden opgebouwd om voor te leggen bij potentiële kopers en uw onderhandelingspositie wordt versterkt.

Tevens helpt een bemiddelaar bij het vinden van de juiste projectontwikkelaar en bij het afhandelen van de verkoop. Bij de samenwerking met een professionele partner is het belangrijk dat uw belangen gealigneerd zijn met de zijne/hare. Op die manier kunt u zorgen dat uw grond op de beste manier verkocht wordt aan een projectontwikkelaar en dat u een goede prijs krijgt voor uw grond.

In samenvatting, de geschiktheid van uw grond als bouwgrond voor een projectontwikkelaar hangt af van de locatie, technische geschiktheid en gewenste bestemming. Als uw grond geschikt blijkt voor ontwikkeling, is het van belang hiervoor de juiste partner te kiezen om u bij te staan in dit proces.

Is mijn grond geschikt als bouwgrond voor een projectontwikkelaar?
Deskundige waardebepaling
Uitgebreid netwerk van kopers
Maximale waarde realiseren